İngilizce Gramer

En Sık Kullanılan İngilizce Zamanlar Nelerdir?

İngilizce gramer yapısı ve dilbilgisi açısından Türkçe ile oldukça farklılık gösteren bir dildir.  İngilizce zamanlar (Tense), bir olayın yerini ve zamanını bildirmek için kullanılır. Farklı zamanlar, fiil çekimleri ile oluşturulmaktadır. Tense terimi, Latince zaman anlamına gelen “tempus” kelimesinden türemiştir. Öğrenilecek çok fazla İngilizce tense olduğunu inkâr etmek mümkün değildir.

Etkili ve anlaşılır bir şekilde İngilizce konuşabilmek için zamanları doğru öğrenmek oldukça önemlidir. Zamanları (Tenses) doğru bir şekilde öğrendiğinizde dil seviyeniz ne derece olursa olsun etkili bir şekilde İngilizce iletişim kurabilirsiniz. Peki İngilizce zamanların kullanım alanları nelerdir ve neden önemlidir? Bu yazımızda, sizin için merak ettiğiniz temel İngilizce tenseleri ele alacağız.

İngilizce Zamanlar Nasıl Kullanılır?

İngilizce zamanlar

Korkusuzca İngilizce Konuş!

bukytalk-kampanya-gorseli

BukyTalk

İngilizce'yi Korkusuzca Konuşun!

Doğru ve eksiksiz bir şekilde İngilizce öğrenmek için aktif olarak İngilizce konuşmak çok önemli! BukyTalk'a kaydol ve korkusuzca İngilizce konuşmaya başla!

Öğrenilecek çok sayıda farklı zaman varken, hangisini ne zaman kullanmanız gerektiğine karar vermek biraz kafa karıştırıcı görünebilir. Bu nedenle, her durumda doğru olanı seçmenize yardımcı olmak için, her zaman kipiyle ilgili bazı temel bilgileri biliyor olmanız oldukça önemlidir.

İngilizce zamanlar nitelediği zamana göre fiil çekimi alarak kullanılmaktadır. Cümlelerin 3 formu bulunur. Bunlar; olumlu (positive form), olumsuz (negative form) ve soru cümlesi yapısı (question form) olarak adlandırılmaktadır. Olumlu cümle yapılarında genellikle fiil çekim eki alırken, olumsuz cümlelerde ana fiil olumsuzluk eki alır. Soru cümlesinde ise ana fiil cümlenin başına gelir. İngilizce tenselerin kendi fiil ekleri ve kendilerine özgü kuralları mevcuttur.

Bu Konu Dikkatinizi Çekebilir: 3 Adımda Essay Nasıl Geliştirilir?

İngilizce Zamanlar Neden Önemlidir?

İngilizce zamanlar

İngilizce uluslararası konuşulan bir dil olduğu için herkesin öğrenmesi gereken bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde dünya çapında bir iş dili olarak zorunlu olduğundan, İngilizcenin zaman yapısını ve dilbilgisini doğru şekilde öğrenmemiz oldukça önemlidir. İngilizce fiil çekimlerini doğru şekilde öğrenmek, sağlıklı bir iletişim için etkili bir şekilde konuşabilmenize ve yazabilmenize yardımcı olur.

Günümüzde etkili İngilizce iletişim becerileri, her meslek için oldukça gereklidir. İngilizce zamanlar ve fiil çekimleri, etkili iletişimin kurulmasında büyük rol oynamaktadır. Dolayısıyla, konuşma ve yazma becerilerinizi daha etkili bir hale getirmek istiyorsanız İngilizce tenseleri eksiksiz öğrenmelisiniz.

Mutlaka Bilmeniz Gereken 4 Temel İngilizce Zaman!

İngilizce zamanlar

Temel olarak dört temel zaman vardır. Bunlar;

 • Simple Present Tense. (Geniş Zaman)
 • Present Continuous Tense. (Şimdiki Zaman)
 • Simple Future Tense. (Gelecek Zaman)
 • Simple Past Tense. (Geçmiş Zaman)

Olarak sıralanmaktadır.

1- Simple Present Tense

‘Simple Present Tense’ olarak adlandırılan zaman, Türkçede ‘‘Geniş Zaman’’ olarak adlandırılmaktadır. İngilizcede tam karşılığı: ‘‘Basit Şimdiki Zaman’’ olarak bilinmektedir. Genel olarak hobilerden, alışkanlıklardan, genel doğrulardan bahsederken kullanılan ve şimdiki zamanı değil geniş zamanı niteleyen bir kullanıma sahiptir.

Olumlu Cümle Yapısı

I, you, we, they özneleri ile kullanılan fiiller herhangi bir ek almazken he, she, it özneleri ile kullanıllan fiiler ‘‘-s ve -es’’ takıları ile çekimlenir.

Örnek Cümleler
 • I drink tea.
 • They eat pasta.
 • He drinks
 • She eats

Olumsuz Cümle Yapısı

 I, you, we, they özneleri ‘‘do not (don’t) + fill (yalın hali)’’ ile çekimlenirken he, she, it özneleri ‘‘does not (doesn’t) + fiil (yalın hai) ile çekimlenmektedir.

Örnek Cümleler
 • I do not drink tea.
 • They do not eat pasta.
 • He does not drink tea.
 • She does not eat pasta.

Soru Cümlesi Yapısı

I, you, we, they özneleri ile soru cümlesi şu şekilde oluşturulur: ‘‘Do + I, we, you, they (veya çoğul özneler) + fill (yalın hali)?’’

He, she, it özneleri ile soru cümleleri şu şekilde oluşturulur: ‘‘Does + he,she,it (veya tekil özneler) + fill(yalın hali)?’’

 Örnek Soru Cümleleri
 • Do you drink water?
 • Do they eat pasta?
 • Does he drink tea?
 • Does she eat pasta?

Simple Present Tense; bilimsel gerçeklerden bahsederken ve hikâye anlatımlarında da kullanılmaktadır.

Geniş zamanda kullanılan zaman zarfları aşağıdaki gibidir:

 • Never (hiçbir zaman)
 • Rarely (Nadiren)
 • Sometimes (bazen)
 • Usually (genellikle)
 • Often-Frequently (sık sık)
 • Always (her zaman)
 • Every day/week/month (hergün/hafta/ay)
Örnek cümleler
 • You never drink coffee.
 • He sometimes goes to beach.
 • I rarely eat corn.

2- Present Continuous Tense

Türkçede şimdiki zamanı niteleyen Continuous Tense, bir olayın konuşma anında devam etmekte olduğunu vurgular. Bu nedenle, Continuous Tense konuşma anında devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı

Öznelere göre fiil çekimleri aşağıdaki gibidir:

 • I + am + fiil (-ing eki alır.)
 • You, we, they + are + fiil (-ing eki alır.)
 • He, she, it + is + fiil (-ing eki alır.)
Örnek Cümleler
 • She is doing her homework.
 • They are watching a horror movie now.

Olumsuz Cümle Yapısı

Öznelere göre fiil çekimleri aşağıdaki gibidir:

 • I + am + not + fill (-ing eki alır.)
 • He, She, It + is + not (isn’t) + fill (-ing eki alır.)
 • We, You, They + are + not (aren’t) + fill (-ing eki alır.)
Örnek Cümleler
 • She is not (isn’t) doing her homework.
 • They are not (aren’t) watching a horror movie

Soru Cümlesi Yapısı

Öznelere göre fiil çekimleri aşağıdaki gibidir:

 • Am + I + fill (-ing eki alır)?
 • Is + he, she, it + fill (-ing eki alır)?
 • Are + we, you, they + fill (-ing eki alır)?
Örnek Soru Cümleleri
 • Is she doing her homework?
 • Are thet watching a horror movie now?

Özellikle kullanılan zaman zarfları aşağıdaki gibidir:

 • At the moment,
 • these days,
 • for a few days
 • right now

Bu Konu Dikkatinizi Çekebilir:  İngilizce Speaking Nasıl Geliştirilir? En Etkili 4 İpucu!

3- Simple Future Tense

Türkçede gelecek zamanı niteleye Future Tense, gelecekte gerçekleşme olasılığı yüksek olan olay ve durumları anlatmak için kullanılan bir tensedir.

Olumlu Cümle Yapısı

‘‘I, he, she, it, you, we, they + will (yardımcı fiil) + fiil (yalın hali)’’ olarak kullanılmaktadır.

Örnek Cümleler
 • I will eat my pasta later.
 • They will do their homework tomorrow.

Olumsuz Cümle Yapısı

‘‘I, he, she, it, you, we, they + will + not (won’t) (yardımcı fiil) + fiil (yalın hali)’’ olarak kullanılmaktadır.

Örnek Cümleler
 • I will not (won’t) eat my pasta later.
 • They will not (won’t) do their homework tomorrow.

Soru Cümlesi Yapısı

‘‘Will + I, he, she, it, you, we, they + fiil (yalın hali)?’’ olarak kullanılmaktadır.

Örnek Cümleler
 • Will you eat your pasta later?
 • Will they do their homework tomorrow?

Gelecek zamanda kullanılan bazı zaman zarfları aşağıdaki gibidir:

 • Tomorrow, tomorrow morning, etc.
 • Two weeks/months/years later
 • In the following week/month/year
 • Next day/week/year
 • before long
 • in/withing two weeks etc.
 • In 2039
 • Soon

4.Future Continuous Tense

Bir işin gelecekte devamlı olarak ya da bir süre boyunca yapılacağını anlatan zamandır. Future Continuous Tense’den kısaca bahsedecek olursak; gelecek zamanda devamlılıktır. Söz konusu olay ya da duruma gelecek zamanda da devam edecek gözüyle bakılıyorsa, bu durumu İngilizce olarak ifade ederken Future Continuous Tense kullanmamız gerekmektedir.

Olumlu Cümle Yapısı

[will be + fiil-ing]

Am/is/are – going to be- V ing

Örnek Cümleler
 • I will be going to school at eight o’clock tomorrow morning.
 • The baby will be sleeping.
 • You will sleep
 • We will study
 • You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight.
 • I am going to be swimming tomorrow afternoon.

Olumsuz Cümle Yapısı

Özne + will not (won’t)be + Fiil + ing

Özne + am / is / are + (isn’t) / (aren’t) going to be + Fiil + ing

Örnek Cümleler
 • She won’t be waiting his boyfriend
 • He won’t be working tomorrow.
 • They will not study lesson
 • I think, they won’t come to the party

Soru Cümlesi Yapısı

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + be + fiil+ ing….?

Örnek Cümleler

 • Will you be meeting your father at the airport?
 • Will we be watching movie
 • Will you be waiting for me?

5-Past Continuous Tense

Bir işin geçmişte devamlı yapıldığını anlatan zamandır.  Daha önce yaşanmış olan olay ya da durumları ifade ederken kullanılan yaygın bir ifadedir. Buradaki fark olayın o anda sonlanması değil, belli bir sürece yayılmasıdır. Kısacası Past Continuous Tense, geçmiş zamanda belli bir süre içinde yaşanan olayların ifadesinde kullanılmaktadır.

Cümle Yapısı

 • I/He/She/It + was + Verb +ing
 • You/We/They + were + Verb+ing

Örnek Cümleler

 • I was watching television last night.
 • I was drawing
 • At 6 o’clock, I was eating dinner.
 • I was making dinner when she arrived.
Olumsuz Cümle Yapısı
 • /He/She/It + was + not +  Verb+ing
 • You/We/They + were + not + Verb+ing
Örnek Cümleler
 • She was not taking all my ideas.
 • I wasn’t cleaning the house yesterday.
 • He wasn’t doing homework last morning.
Soru Cümlesi
 • Was + I/he/she/it + Verb + ing?
 • Were + you/we/they + Verb + ing?
Örnek Cümleler
 • Were they going to the movies last week?
 • Was he living in Italy?
 • Were they arriving on time?

6-Simple Past Tense

Türkçe karşılığı Geçmiş Zaman olan Past Tense, geçmişte belirli bir zaman içerisinde başlamış ve artık devam etmeyen eylemleri veya durumları anlatmak amacıyla kullanılan bir zamandır.

Olumlu Cümle Yapısı

I, he, she, it, we, you, they + düzenli fiil -ed takısı alır. Fiil düzensiz fiil ise değişime uğrar. (Fiilin 2. halinin kullanılması gerekir.)

Örnek Cümleler

 She listened to music last night.

 • I bought (buy) a book yesterday.

Olumsuz Cümle Yapısı

‘‘I, he, she, it, you, we, they + did not (didn’t) + fiil (yalın hali).’’ olarak çekimlenmelidir.

Örnek Cümleler
 •  She did not (didn’t) listen to music last night.
 • I did not (didn’t) buy a book yesterday.

Soru Cümlesi Yapısı

‘‘Did + I, he, she, it, you, we, they + fiil (yalın hali)?’’ şeklindedir.

Örnek Cümleler
 •  Did she listen to music last night?
 • Did you buy a book yesterday?

Geçmiş zamanda kullanılan zaman zarflarının bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Yesterday
 • Last night/week/month/year…
 • In 1980
 • In the the 1950s
 • At that time, at the time
 • Between 1940 and 1950
 • In the past
 • From 1995 to 2000
 • During the 1960s

BukyTalk ekibi olarak bu yazımızda sizlere İngilizce zamanlar ve en çok kullanılan tenseler hakkında çeşitli bilgiler sunduk. Siz değerli okurlarımız için faydalı olmasını diler, okuduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgilendirici içerik için bizi takip edin!

BukyTalk Ücretsiz Seansını Denemek İsterseniz Tıklayın!

Korkusuzca İngilizce Konuş!

bukytalk-kampanya-gorseli

BukyTalk

İngilizce'yi Korkusuzca Konuşun!

Doğru ve eksiksiz bir şekilde İngilizce öğrenmek için aktif olarak İngilizce konuşmak çok önemli! BukyTalk'a kaydol ve korkusuzca İngilizce konuşmaya başla!

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı