İngilizce Gramer

Could Yapısı: Could ile İlgili Cümleler!

İngilizcede sık kullanılan ve kullanımı sırasında genellikle karıştırılan birçok cümle yapısı ve kelime bulunmaktadır.  Bu yapılardan birisi de a “could” yapısıdır. Peki could yapısının kullanımı ve could yapısı ile ilgili cümleler nasıl olmalıdır?

İngilizce konuları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan “could/couldn’t konusunu mutlaka öğrenmeniz gerekir. Could modal verbünün (kipi) kullanımını İngilizce cümle içinde nasıl kullanacağınızı bilmek, İngilizce öğrenme süreciniz için oldukça önemli bir konuma sahiptir. Peki en çok kullanılan modal verb olan could yapısının kullanım alanları ve could yapısı ile ilgili cümleler nelerdir ?

Bu Konu Dikkatinizi Çekebilir: Can Yapısı Konu Anlatımı ve Can ile İlgili Örnek Cümleler!

Bu yazımızda, konu ile ilgili merak edilenleri ve örnek cümleleri hakkında merak edilenleri sizler ile paylaşacağız.

Could Yapısı Nasıl Kullanılır?

İngilizcede sık kullanılan can ve could modal verbs’lerinin genel olarak ikisi de kişinin bir işi yapma ihtimalinin varlığından ya da yapabilmeye ilişkin yeteneğinden bahsetmektedir.  Fakat ikisi arasındaki en belirgin farklardan biri kullanıldığı zaman kavramlarında ortaya çıkmaktadır.

Can yapısı , şimdiki zamandan (present tense) içeren cümlelerde kullanılırken; could yapısı ise geçmiş zamandan (past tense) ile kurulan tüm cümlelerde kullanılır. Kısacası “Could” yardımcı fiili temel olarak “can” sözcüğünün geçmiş zamandaki halidir ancak birçok farklı kullanım şekli de mevcuttur.

Could yapısı nasıl kullanılır birlikte inceleyelim :

 • Could; Anlamak, hatırlamak gibi fiiller ve beş duyu organıyla ilgili fiilleri (görmek, duymak, hissetmek, tatmak, koklamak), devamlılık açısından ifade etmek için de kullanılır.

Örnek: When I entered the room, I could hear something scratching.

Anlamı: Odaya girdiğimde bir şeyin gıcırdadığını duyabiliyordum.

 • Geçmişte sahip olunan beceriler ile ilgili kullanılır:

Örnek: I could play basketball when I was 5 years old.

Anlamı: 5 yaşındayken basketbol oynayabiliyordum.

 • Bir talep veya ricada bulunmak için kullanılır:

Örnek: Could you tell me where the cinema is, please?

Anlamı: Lütfen sinemanın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?

Örnek: Could you please give me your pen?

Anlamı: Rica etsem kalemini verebilir misin?

 • Geniş zaman cümlelerinde kullanıldığında ihtimalden bahseder fakat ihtimal daha düşüktür.

Örnek: You couldn’t pass the examination.

Anlamı: Kontrolü geçemeyebilirsin.

 •  Tahminde bulunmak için kullanılır.

Örnek: Could you guess its weight?

Anlamı: Ağırlığını tahmin edebilir misin?

 • Öneride bulunmak için kullanılır:

Örnek: You could take your cousin to the park.

Anlamı: Kuzenini parka götürebilirsin.

Can ile could yapısı ile ilgili cümleler arasındaki farklardan biri de şartlı cümlelerde (if clauses) görülmektedir. Şartlı cümlelerde (if clauses),  if’in yer aldığı cümleden sonraki cümlede could yardımcı fiili kullanılabilmektedir. Type 2 denilen ve if’ten sonra geçmiş zaman (simple past) ile kurulan sonraki cümlede de “could” ya da “would” kullanılan cümlelerde could yer alabilmektedir.

Örnek: But if you could see me now, you’d be proud.

Anlamı: Eğer şu an beni görebilseydin, benimle gurur duyardın.

Örnek: If you studied hard, you could be a computer engineer.

Anlamı: Eğer çok çalışırsan, bir bilgisayar mühendisi olabilirsin.

Could Cümle Yapısı Nasıl Olmalıdır?

Could cümle yapıları aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle Yapısı

Could yapısı olumlu

İNGİLİZCETÜRKÇE
I can sing very well.Çok iyi şarkı söyleyebilirim.
I can go outside. Ben dışarı gidebilirim.
He can repair your car.O, senin arabanı tamir edebilir.
My grandfather could climb a tree.Dedem ağaca tırmanabilirdi.
I can help you with the housework Ev işinde sana yardım edebilirim.
They managed to paint the whole room yesterday. Dün tüm odayı boyayabildiler
I could bring you something to eat.Sana yiyecek birşey getirebilirim.
I could take you out to dinner Seni yemeğe götürebilirim.

Olumsuz Cümle Yapısı

Could yapısı olumsuz

NOT: Olumsuzluk eki “not”, “could” ile birlikte yazılırken “couldn’t” şeklinde kısaltılabilir.
İNGİLİZCETÜRKÇE
You couldn’t have seen Aslı. She is in İstanbul.
Aslı’yı görmüş olamazsın. O İstanbul’da.
I couldn’t swim when I was 5. 5 yaşındayken yüzemezdim.
I couldn't write anything, couldn't do anything.


Hiçbir şey yazamadım, hiçbir şey yapamadım.

I couldn't make her understand. Onun anlamasını sağlayamadım.
He couldn’t come yesterday because he was ill. Hasta olduğu için gelemedi.

Could Have ve Couldn’t Have Yapısı

“Could Have V3” kip belirteci, geçmişte gerçekleşmesi mümkün olup da gerçekleşmemiş olan eylemleri ifade eder.

Could have ve couldn’t have yapısı için aşağıdaki örneklere göz atalım.

Özne + Should+ have + Fiil 3 + Nesne/kişi + Zaman Eki

I could have gone directly to college, but I decided to travel for a year.

 • Cümle başında kullanılan özneler (he, she, it, I, you, we, they), kullanılacak olan could have ve couldn’t have  yapısını etkilemez.

ÖRNEK: I could have called you yesterday.

ANLAMI: Seni dün arayabilirdim.

 • Could have yapısı bazı kullanımlarda bir ihtimale işaret eder.

ÖRNEK: The fire could have been started by the burglars.

 ANLAMI: Yangın, hırsızlar tarafından çıkartılmış olabilir.

 • Could have yapısı, olumsuz olarak yani couldn’t have şeklinde kulanıldığında “öyle olmuş olamaz” anlamına gelir.

ÖRNEK:  They couldn’t have had an accident. They were with me.

ANLAMI: Onlar kaza yapmış olamazlar. Onlar benimleydi.

 • Could have yapısı bazen de eleştiri yapmak için kullanılır. 

ÖRNEK: She could have moved to another house.

ANLAMI: Başka bir eve taşınabilirdi.

 • Could have yapısı bazen olmayacağına inanılan durumlarda kullanılır.

ÖRNEK: It couldn’t have happened at a better time.

ANLAMI: Bu daha iyi bir zamanda olamazdı.

Soru Cümlesi Yapısı

Can ve Could modal verblerini kullanarak soru cümlesi yapısı oluştururken, yardımcı fiiller soru cümlesinin başında olur. Soru cümlesi yapısı oluşturmak için kullanabileceğiniz kural:

Could yapısı soru

İNGİLİZCETÜRKÇE
What could I do better tomorrow? Yarın daha iyi ne yapabilirim?
Could I say anything I want? İstediğim şeyi söyleyebilir miyim?
Could I say something, please? Bir şey söyleyebilir miyim lütfen?
Could you drive last year? Geçen sene araba sürebilir miydin?
Could I run a half marathon? Acaba bir yarı maraton koşabilir miyim?

Could ile İlgili Cümleler!

Could modal verbu ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

İngilizceTürkçe
I could not help it.Yardım edemedim.
The doctor thought he could not live.Doktor yaşayamayacağını düşündü.
We could say he has excellent taste.Mükemmel bir zevki olduğunu söyleyebiliriz.
I could not understand, and was vexed.Anlayamadım ve sinirlendim.
Could you carry that?Bunu taşıyabilir misin?
He ran home as fast as he couldn’t, blowing the whistle as he ran.Yapamadığı kadar hızlı eve koştu, koşarken düdüğü çaldı.
If she was wrong about him... but how could she be?Eğer onun hakkında yanılmışsa... ama nasıl olabilir?
How could she have been such a fool?Nasıl bu kadar aptal olabilirdi?
How could you know?Nasıl bilebilirsin?
Alex and Jonathan wanted to help decorate, but there were some basic things that could be done.Alex ve Jonathan dekorasyona yardım etmek istediler ama yapılabilecek bazı temel şeyler vardı.
A person couldn't be in control all the time.Bir kişi her zaman kontrol altında olamaz.

BukyTalk ekibi olarak bu yazımızda sizlere “could kullanımı ve could ile ilgili cümleler” konuları hakkında çeşitli örnekler sunduk. Siz değerli okurlarımız için faydalı olmasını diler, okuduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgilendirici içerik için bizi takip edin! Öğrendiğiniz bilgileri pratiğe dönüştürmek için ücretsiz seansımıza katılın! Ardından size uygun BukyTalk Paketlerinden yararlanın!

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Ücretsiz İngilizce Konuşma Seansı

BukyTalk ile Korkusuzca İngilizce Konuş

Korkusuzca İngilizce Konuşmak için Şimdi Katıl

Üstelik İlk Seans Ücretsiz

Kapalı
Kapalı