Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

 

Gizlilik Politikası

 1. Bu bildirim, bukytalk.com’un gizlilik politikasını ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir.  Bukytalk, web sitesi ve hizmeti Bukytalk Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş (“Bukytalk”) tarafından sağlanmaktadır. Bukytalk web sitesi (https://bukytalk.com) üzerinden kullanıcılara dil becerilerini, ana dili konuşan biri ile canlı, görüntülü bir sohbette uygulama olanağı sunar. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sunulan hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlanabilmesi amacıyla çeşitli ilkeler benimsenmiştir. Site kullanıldığında, Gizlilik Politikalarımızın tümü kabul edilmiş addolunur. 
 2. bukytalk.com, derse geçmeden önce bazı kişisel bilgilerinizi (ad-soyad-telefon-mail) talep eder. Bu Kişisel bilgileri toplamadaki birincil amacımız, size güvenli, sorunsuz, verimli ve özelleştirilmiş bir deneyim sunmaktır. Vermiş olduğunuz bilgiler, belirttiğimiz bu amaç dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, onayınız olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
 3. bukytalk.com için kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilen kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlamaktadır.
 4. bukytalk.com kullanıcının isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
 5. bukytalk.com’un 5651 sayılı kanunda ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen işlem verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.
 6. bukytalk.com , başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü Kişilerin reklamlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. bukytalk.com kullanıcıları, bu linkler aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı üçüncü Kişilerin sitelerine/hizmetlerine/uygulamalarına yönlendirilebilir. bukytalk.com, bu link bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin/hizmetlerin veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her türlü içeriklerine ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
 7. Kullanıcıya ait bireysel/kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. bukytalk.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel/kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. bukytalk.com aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

7.1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

7.2. bukytalk.com kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

7.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

7.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

 1. bukytalk.com kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, elde edilen kişisel veriler bukytalk.com tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçları için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir.
 3. Çerez (cookie), kayıt tutma amacıyla kullanıcının bilgisayarında saklanan küçük bir metin dosyasıdır. bukytalk.com Sitede hem oturum kimliği hem de kalıcı çerezler kullanmaktadır. Kullanıcı, tarayıcıyı kapattığında bir oturum kimliği çerezinin süresi dolar. bukytalk.com sitede gezinmenizi kolaylaştırmak için oturum çerezleri kullanmaktadır. Kullanıcının Kalıcı bir çerezleri, sabit sürücüsünde uzun süre kalır. Kalıcı çerezleri, İnternet tarayıcısının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kaldırmak mümkündür. 
 4. Kullanıcıların, bukytalk.com üzerinden canlı görüntülü sohbet yapabilmesi için, oturuma başlamadan önce bir üçüncü şahıs ödeme sistemi (örneğin PayPal) aracılığıyla dakika satın alması, ödeme planının hüküm ve koşullarına göre ödeme yapması gerekmektedir. Kullanıcılar bukytalk.com ‘a site üzerinden erişirse, dakikalar satın alması gerekmektedir. ….. Bu üçüncü taraf satıcılar, faturalama ve ödeme için kullanılan bilgileri sağlamanızı isteyecektir. Satın alma tutarınız ve sizi alıcı olarak tanımlayan bilgiler dışında bu ödeme bilgilerine erişimimiz yoktur. 
 5. Kullanıcılar, bukytalk.com ‘a geri bildirim bırakmayı tercih ederse, bukytalk.com gönderilen bilgileri toplama hakkına sahiptir. bukytalk.com Bu bilgileri, anlaşmazlıkları çözmek, müşteri desteği sağlamak ve yasaların izin verdiği şekilde sorunları gidermek için gerektiği şekilde
 6. Bukytalk, bukytalk.com ile bağlantılı olarak yükleniciler ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanabilir. Yükleniciler veya hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerine erişim elde ettiklerinde, bu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde, bulundukları hizmetleri yerine getirmek dışında herhangi bir amaçla kullanmadan korumaları gerekir.

Gizlilik Politikalarımızla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, hello@bukytalk.com adresinden e-posta yoluyla Bukytalk Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1. (GİRİŞ)

İşbu kullanıcı sözleşmesi bukytalk.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ile Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeyi onayladığı veya işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesi’ni ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

MADDE 2. (TANIMLAR)

 1. 1. Bukytalk: Bukytalk Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’yi ifade eder.

2.2.  İnternet sitesi bukytalk.com adlı internet sitesini ifade etmektedir.

2.3. Kullanıcı: Web Sitesinden Bukytalk tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, telefon gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.5. Mesaj: Bukytalk’un, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların Bukytalk tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.6.  Eğitimci: (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden ders veren gerçek kişiyi ifade eder.

 

2.7. Online Ödeme Sistemi: Kullanıcının Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, Bukytalk veya Bukytalk’ın iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle kullanıcıdan tahsilini sağlayan sistemi ifade eder.

 

2.8. Sözleşme : İşbu kullanıcı sözleşmesini ifade eder.

 

2.9. Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

MADDE 3. (KONU)

3.1. Bukytalk, Hizmet Veren ve Kullanıcıların, İngilizce konuşabilmeleri amacıyla, taraflara bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, canlı ve görüntülü ortamı Web Sitesinde sağlar.

 

3.2. Bukytalk yalnızca bir platformdur. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

MADDE 4. (WEB SİTE KULLANIM ŞARTLARI)

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla alınan hizmet, hizmet tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Bukytalk’un sorumluğunda değildir.

4.2. Bukytalk, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu sözleşmeye konu hizmetten yararlanmasına son verebilir.

MADDE 5. (KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER)

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

 1. a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Web Sitesindeki hizmetten faydalanırken veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Bukytalk internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
 2. b) Kullanıcı, Bukytalk’un işbu Sözleşme konusu hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Bukytalk’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 3. c) Kullanıcı, hizmet dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bukytalk, Kullanıcı tarafından Bukytalk’a iletilen veya Web Sitesi üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
 4. d) Kullanıcı, Bukytalk’a verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Bukytalk’un uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
 5. e) Bukytalk’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Web Sitesi dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Web Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Bukytalk’un Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
 6. f) Kullanıcı işbu Web Web Sitesinin Bukytalk’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Bukytalk ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Web Sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 7. g) Kullanıcı ve Bukytalk birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

5.2. Bukytalk’un Hak ve Yükümlülükleri:

 1. a) Bukytalk, Web Sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bukytalk, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Bukytalk tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Bukytalk sorumlu olmayacak ve Kullanıcının hizmet alma hakkını dondurabilme veya sonlandırabilme hakkına sahip olacaktır.
 2. b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Web Sitesi içerisinde Bukytalk kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Bukytalk, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Bukytalk’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. c) Bukytalk, işbu Web Sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmeti kullanma koşulları ile önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Sitesinde yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Web Sitesinin kullanımı ya da Web Sitesine giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Bukytalk tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.
 4. d) Bukytalk, Web Sitesi kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Bukytalk özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Bukytalk’tan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 5. e) Bukytalk gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 6. (UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME)

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7. (SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ)

Bukytalk, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web Sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 8. (MÜCBİR SEBEPLER)

8.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Bukytalk’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web Sitesine yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bukytalk’un makul kontrolü haricinde gelişen ve Bukytalk’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 9. (KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ)

Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda, işbu sözleşmenin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10. (TEBLİGAT ADRESLERİ)

10.1. Kullanıcıların, Bukytalk’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

10.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 11. (YÜRÜRLÜK)

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

How can we assist you?

BukyTalk Expert

Hello! 😊

I am here to answer any questions you may have. How can I assist you?